Livin' Pay Plus GS 115 / GS3545 / H2072

Livin Pay Plus ialah satu Pelan Tradisional bersama Jaminan Pulangan pada tarikh kematangannya. Ia melindungi 36 Penyakit, Kematian dan Kecacatan Kekal Penuh (TPD).

Pelan ini juga bersama dengan elaun Manfaat Hospital atas penunggang pada penginapan waktu malam dan bayaran balik bil perubatan.

Ahli NUTP yang berumur di bawah 60 tahun.

Ya. Jika ahli wujud di bawah Livin Pay, Pasangan dan Anak juga boleh memohon Livin Pay tetapi terhad kepada umur kemasukan.

Umur di bawah 60 tahun untuk Pasangan dan berumur di bawah 23 tahun untuk Kanak-Kanak.

  1. Polisi akan matang secara automatik pada umur 75 tahun.
  2. Satu Nilai Matang akan dibayar daripada Great Eastern kepada anda melalui Kemudahan Kredit Langsung ke akaun bank anda.
  3. Pasangan atau Anak boleh menyambung polisi tersebut selepas dasar Ahli (Guru) matang pada umur 75 tahun.
  1. Jika anda masih mengajar (dalam perkhidmatan), anda boleh memilih Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA) untuk memotong premium bulanan anda daripada gaji anda.
  2. Selepas Bersara, anda masih boleh meneruskan polisi itu dengan membayar premium tahunan atau Setengah Tahun melalui Cek Peribadi atau Kiriman Wang kepada kami atau pejabat cawangan NUTP.

Ya. Anda boleh memilih pengeluaran separa dan dasar anda masih berkuatkuasa.

Ya. Anda boleh lantik Penama dalam polisi anda.

Ya. Anda boleh serah pada bila-bila masa sebelum polisi tersebut matang pada umur 75 tahun. Satu Nilai Penyerahan akan dibayar kepada anda.

Ya. Lien Kanak-kanak biasa dapat digunakan untuk polisi Livin Pay jika berlakunya kematian (semua sebab), TPD atau sebarang kejadian di bawah Jaminan Nyawa di bawah umur 5 tahun pada hari jadi seterusnya

Manfaat yang dibayar akan tertakluk kepada perkara berikut:

Umur Hari Lahir Seterusnya Jumlah Jaminan pada Waktu Tuntutan
1 20% daripada jumlah dijamin
2 40% daripada jumlah dijamin
3 60% daripada jumlah dijamin
4 80% daripada jumlah dijamin

Ya. Ianya berada di bawah kategori Insuran Nyawa dengan nilai Maksimum sebanyak RM6,000.

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay