KAD PERUBATAN

NUTP HEALTH CARE CARD GS3271

Penjagaan Kesihatan NUTP melindungi 90% daripada jumlah Bil Hospital anda seperti Pembedahan, Rawatan, Kecemasan atau Kemalangan

Bilik & Makan
– RM200

Had Tahunan - RM50,000 (Pelan Individu)
Had Tahunan – RM100,000 (Pelan Keluarga)

Tiada Had Seumur Hidup – Pembaharuan Semula Automatik Setiap Tahun

Kadar Premium Rata daripada umur 18 sehingga 55 (Ahli & Pasangan)

Premium Kanak-kanak hanya RM18 sebulan untuk menikmati manfaat yang sama seperti Ahli Dewasa

Insuran Bersama sebanyak 10% boleh dibayar balik di bawah Pelan Livin Pay Plus atau Dana Restu Plus

Kami mempunyai 100 Panel Hospital di seluruh Malaysia, termasuk Sabah & Sarawak

Ciri-ciri:

Umur Kemasukan:

  • Umur 60 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 23 tahun untuk Anak

Umur Matang:

  • Umur 70 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 23 tahun dan ke bawah bagi Anak

Skop Manfaat: Jadual Premium seperti dibawah

PELAN TAHUNAN KUMPULAN HOSPITALISASI DAN PEMBEDAHAN YANG BOLEH DIPERBAHARUI PELAN A (RM)
Had Tahunan :
Malaysia (Ahli sahaja/Keluarga)
Luar Negara (Ahli sahaja/ Keluarga)
50,000 / 100,000
100,000 / 200,000
(A) Bilik hospital (R&B)
(i) Had sehari; tertakluk kepada had maksima 150 hari untuk sejenis kecacatan (ii) Unit Rawatan Rapi (ICU)
(Had satu hari; tertakluk kepada had maksima selama 75 hari untuk sejenis kecacatan)
200
30,000
400
30,000
(B) Bekalan dan perkhidmatan hospital
(terhad kepada sejenis kecacatan sahaja)
Seperti yang dicaj tertakluk kepada Had Jumlah Keseluruhan
(C) Manfaat Pembedahan
(terhad kepada sejenis kecacatan sahaja tidak tertakluk kepada Jadual Pembedahan dan Manfaat)
37,500
(D) Bayaran Pakar Bius 11,250
(E) Lawatan ke Hospital
(Had maksima untuk sejenis kecacatan ; maksima selama 60 hari)
Pembayaran balik caj yang munasabah seperti bayaran bilik hospital yang termasuk dalam amaun had sehari seperti yang tertera dalam manfaat bilik hospital dalam pelan yang diinsuranskan
(F) Rawatan Kemalangan Kecemasan untuk Pesakit Luar
(Rawatan susulan dalam masa 31 hari)
(G) Manfaat Perundingan Pakar Pra-Kemasukan Hospital
(Dalam masa 60 hari sebelum masuk hospital)
(H) Ujian diagnostik Pra-Kemasukan Hospital
(Dalam masa 60 hari sebelum masuk hospital)
(I) Rawatan selepas kemasukan hospital
(dalam masa 31 hari selepas pelepasan hospital)
(J) Bayaran Ambulans 200
(K) Elaun tunai setiap hari di Hospital Kerajaan
(had maksima untuk 150 hari mengikut tahun polisi)
100
(L) Laporan Perubatan 80
(M) Rawatan Fisioterapi Pesakit Luar Tertakluk kepadaRM200 boleh ditolak dan 10% co-insurans, had maksima sebanyak RM1,000 untuk setiap yang layak
(N) Rawatan dialisis buah pinggang pesakit luar bulanan dan kanser 4,000
(O) Pemindahan organ 35,000
PELAN A Premium Bulanan
UMUR INDIVIDU KELUARGA PREMIUM KANAK-KANAK
18-55 RM53.59 RM114.25 RM18.00 untuk setiap kanak-kanak (berumur antara 30 hari hingga 19 tahun dan bujang ATAU sehingga umur 23 tahun untuk mahasiswa/mahasiswi sepenuh masa
56-60 RM100.75 RM230.50
61-65 RM117.34 RM268.42
66-70 RM307.00 RM609.00

Tatacara Kemasukan:

ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay