KEMALANGAN PERIBADI

MUI Personal Accident (DAP)

Kematian tidak disengajakan – Disebabkan oleh Pengangkutan Awam atau kenderaan sendiri

Kecacatan kekal disebabkan oleh kemalangan

Indemniti dua kali ganda untuk Kemalangan disebabkan oleh Pengangkutan Awam seperti Kapal Terbang dan lain-lain

Perbelanjaan Perubatan termasuk kos perubatan

Pendapatan Tunai Hospital Harian (Kemasukan ke Hospital Kerajaan sahaja)

RM21 sebulan – untuk mendapatkan RM1 juta Jumlah Dijamin untuk kematian kemalangan yang disebabkan oleh Pengangkutan Awam

Ciri-ciri:

Umur Kemasukan:

  • Umur 60 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 23 tahun untuk Anak

Pasangan & Anak hanya layak untuk perlindungan 1 unit dan premium akan dicaj berdasarkan Pekerjaan mereka.

Pasangan & Anak yang sedang bekerja di luar negara tidak layak untuk memohon polisi Mui.

Anak yang tidak bekerja dan yang berumur 25 tahun dan ke atas akan dikecualikan secara automatik daripada polisi tersebut.

Satu notis bertulis diperlukan untuk memberitahu kami atau Kesatuan akan apa-apa perubahan dalam Pekerjaan Pasangan atau Anak.

Skop Manfaat: Jadual Premium seperti dibawah

MANFAAT UNTUK KEMATIAN DAN HILANG UPAYA KEKAL DIAMOND
1 Unit 2 Unit
Untuk kemalangan maut semasa berada dalam pengangkutan awam berlesen khas untuk perkhidmatan pengangkutan 220,000 440,000
Untuk kemalangan yang mengakibatkan:
- Lumpuh sepenuhnya dari leher ke bawah atau
- Gila sepenuhnya dan tidak dapat diubati
220,000 440,000
Untuk kematian kerana kemalangan yang diakibatkan oleh faktor
- selain yang tertera di atas
110,000 220,000
Untuk kematian kerana:
- Pembunuhan atau serangan
- Mogok, rusuhan dan kekecohan awam atau rampasan
- Keracunan makanan yang tidak sengaja
- Lemas yang tidak sengaja
- Panahan kilat
- Pendedahan dan hilang
110,000 220,000
Manfaat Kemasukan Hospital dan Perubatan
Pembayaran balik semua kos perubatan semasa masuk hospital di mana-mana hospital kerajaan atau hospital swasta( Perbelanjaan termasuk kos perubatan, pembedahan, konsultasi doctor, x-ray, ujian makmal, bilik hospital dan lain-lain.) 3,000 5,000
Pendapatan tunai semasa masuk hospital 100 sehari
sebanyak RM2,000
100 sehari
sebanyak RM3,000
Manfaat lain
Manfaat tambahan seperti kos pengebumian atau pembakaran mayat 3,000 6,000
Dimasukkan hospital semasa bercuti (keluarga terdekat) 50 seminggu
sebanyak RM500.00
100 seminggu
sebanyak RM1000.00
AHLI /
PASANGAN
1 Unit 2 Unit
AHLI 4.50 9.00
PASANGAN 4.50 (risiko rendah) 9.00 (Ahli NUTP)
9.00 (risiko tinggi)
ANAK
Umur (1-12) 1.15 2.30
Umur (12-18) 2.25 4.50
Umur (18 ke atas) 4.50 (risiko rendah) N.A.
9.00 (risiko tinggi)

MUI Plus Personal Accident (DAPP)

Kematian tidak disengajakan – Disebabkan oleh Pengangkutan Awam atau kenderaan sendiri

Kecacatan Kekal disebabkan oleh kemalangan

Indemniti dua kali ganda untuk Kemalangan disebabkan oleh Pengangkutan Awam seperti Kapal Terbang dan lain-lain

Perbelanjaan Perubatan termasuk kos perubatan

Pendapatan Tunai Hospital Harian (Kemasukan ke Hospital Kerajaan sahaja)

RM21 sebulan – untuk mendapatkan RM1 juta Jumlah Dijamin untuk kematian kemalangan yang disebabkan oleh Pengangkutan Awam

Ciri-ciri:

Umur Kemasukan:

  • Umur 60 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 18 tahun untuk Anak

Pasangan & Anak hanya layak untuk perlindungan 1 unit dan premium akan dicaj berdasarkan Pekerjaan mereka.

Pasangan & Anak yang sedang bekerja di luar negara tidak layak untuk memohon polisi Mui.

Anak yang tidak bekerja dan yang berumur 18 tahun dan ke atas akan dikecualikan secara automatik daripada polisi tersebut.

Satu notis bertulis diperlukan untuk memberitahu kami atau Kesatuan akan apa-apa perubahan dalam Pekerjaan Pasangan atau Anak.

 

Skop Manfaat: Jadual Premium seperti dibawah

MANFAAT UNTUK KEMATIAN DAN HILANG UPAYA KEKAL DIAMOND PLUS
1 Unit
Untuk kemalangan maut semasa berada dalam pengangkutan awam berlesen khas untuk perkhidmatan pengangkutan 500,000
Untuk kemalangan yang mengakibatkan:
- Lumpuh sepenuhnya dari leher ke bawah atau
- Gila sepenuhnya dan tidak dapat diubati
500,000
Untuk kematian kerana kemalangan yang diakibatkan oleh faktor
- selain yang tertera di atas
250,000
Untuk kematian kerana:
- Pembunuhan atau serangan
- Mogok, rusuhan dan kekecohan awam atau rampasan
- Keracunan makanan yang tidak sengaja
- Lemas yang tidak sengaja
- Panahan kilat
- Pendedahan dan hilang
250,000
Manfaat Kemasukan Hospital dan Perubatan
Pembayaran balik semua kos perubatan semasa masuk hospital di mana-mana hospital kerajaan atau hospital swasta( Perbelanjaan termasuk kos perubatan, pembedahan, konsultasi doctor, x-ray, ujian makmal, bilik hospital dan lain-lain.) 8,000
Pendapatan tunai semasa masuk hospital 100 sehari
sebanyak RM6,000
Manfaat lain
Manfaat tambahan seperti kos pengebumian atau pembakaran mayat 8,000
Dimasukkan hospital semasa bercuti (keluarga terdekat) RM350 seminggu
sebanyak RM1,500
Penghantaran balik 10,000
Ragut 500
Kos ambulans 1,000
Peralatan ortopedik 2,000
Keguguran kerana kemalangan 1,000
Pampasan trauma rogol 1,000
Manfaat kes keculikan (tertakluk kepada syarat dan terma polisi)
- Perbelanjaan yang perlu ditanggung
- Ganjaran untuk maklumat yang boleh mencari semula individu yang diinsuranskan
5,000
25,000
Pembetulan gigi dan pembedahan pembetulan kosmetik 3,000
Pemindahan darah (didiagnos positif dengan HIV dalam masa dua tahun dari tarikh pemindahan darah di hospital kerajaan di Malaysia) 10% jumlah pokok dijamin
Bonus Pembaharuan Peningkatan sebanyak 10,000 setahun sebanyak 5 tahun
AHLI /
PASANGAN
1 Unit
AHLI 12.00
PASANGAN 12.00
ANAK
Umur (1-12) 3.00
Umur (12-18) 6.00
Umur (18 ke atas) N.A.
ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay