TAKAFUL (100% ISLAMIK)

Takaful Guru TTMW62 (36 Penyakit Kritikal + Hayat + Simpanan)

36 Pelan Kritikal 100% Islamik bersama Pulangan Simpanan

Kadar Premium adalah tetap. Tiada peningkatan dalam premium sehingga umur 65 tahun

Pemeriksaan Perubatan tidak diperlukan untuk permohonan RM30 (bersama RM50,000 Terjamin)

Pulangan Matang sebanyak 50% pada umur 65 tahun bersama Untung Mudharabah

36 Penyakit kritikal seperti Kanser, Serangan Jantung, Kegagalan Buah Pinggang dan sebagainya

Elaun Manfaat Hospital satu malam daripada RM20 sehingga RM100

Ciri-ciri:

Umur Kemasukan:

  • Berumur 30 tahun dan ke bawah untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 18 tahun untuk Anak

Skop Manfaat: Jadual Premium seperti dibawah

Premium Penyakit Kritikal KEMATIAN NATURAL /
Accidental Death /
TPD
MANFAAT PENGEBUMIAN MANFAAT KEMASUKAN HOSPITAL MANFAAT PERUBATAN
AHLI PASANGAN ANAK
(Seramai 4 orang)
30 50,000 50,000 3,000 1,000 500 20 500
60 50,000 100,000 3,000 1,000 500 40 500
90 50,000 150,000 3,000 1,000 500 60 500
120 50,000 200,000 3,000 1,000 500 80 500
150 50,000 250,000 3,000 1,000 500 100 500

Takaful NUTP GE Medikad GPT22 (Kad Perubatan)

NUTP Takaful GE Medikad melindungi 90% daripada jumlah Bil Hospital anda seperti Pembedahan, Rawatan, Kecemasan atau Kemalangan

Bilik & Makan
– RM200

Had Tahunan - RM50,000 (Pelan Individu)
Had Tahunan – RM100,000 (Pelan Keluarga)

Tiada Had Seumur Hidup – Pembaharuan Semula Automatik Setiap Tahun

Kadar Premium Rata daripada umur 18 sehingga 55 (Ahli & Pasangan)

Premium Kanak-kanak hanya RM18 sebulan untuk menikmati manfaat yang sama seperti Ahli Dewasa

Insuran Bersama sebanyak 10% boleh dibayar balik di bawah Pelan Livin Pay Plus atau Dana Restu Plus

Kami mempunyai 100 Panel Hospital di seluruh Malaysia, termasuk Sabah & Sarawak

Ciri-ciri:

Umur Kemasukan:

  • Umur 60 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 23 tahun untuk Anak

Umur Matang:

  • Umur 70 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 23 tahun dan ke bawah bagi Anak

Skop Manfaat: Jadual Premium seperti dibawah

PELAN TAHUNAN KUMPULAN HOSPITALISASI DAN PEMBEDAHAN YANG BOLEH DIPERBAHARUI PELAN A (RM)
Had Tahunan :
Malaysia (Ahli sahaja/Keluarga)
Luar Negara (Ahli sahaja/ Keluarga)
50,000 / 100,000
100,000 / 200,000
(A) Bilik hospital (R&B)
(i) Had sehari; tertakluk kepada had maksima 150 hari untuk sejenis kecacatan (ii) Unit Rawatan Rapi (ICU)
(Had satu hari; tertakluk kepada had maksima selama 75 hari untuk sejenis kecacatan)
200
30,000
400
30,000
(B) Bekalan dan perkhidmatan hospital
(terhad kepada sejenis kecacatan sahaja)
Seperti yang dicaj tertakluk kepada Had Jumlah Keseluruhan
(C) Manfaat Pembedahan
(terhad kepada sejenis kecacatan sahaja tidak tertakluk kepada Jadual Pembedahan dan Manfaat)
  37,500
(D) Bayaran Pakar Bius 11,250
(E) Lawatan ke Hospital
(Had maksima untuk sejenis kecacatan ; maksima selama 60 hari)
Pembayaran balik caj yang munasabah seperti bayaran bilik hospital yang termasuk dalam amaun had sehari seperti yang tertera dalam manfaat bilik hospital dalam pelan yang diinsuranskan
(F) Rawatan Kemalangan Kecemasan untuk Pesakit Luar
(Rawatan susulan dalam masa 31 hari)
(G) Manfaat Perundingan Pakar Pra-Kemasukan Hospital
(Dalam masa 60 hari sebelum masuk hospital)
(H) Ujian diagnostik Pra-Kemasukan Hospital
(Dalam masa 60 hari sebelum masuk hospital)
(I) Rawatan selepas kemasukan hospital
(dalam masa 31 hari selepas pelepasan hospital)
(J) Bayaran Ambulans 200
(K) Elaun tunai setiap hari di Hospital Kerajaan
(had maksima untuk 150 hari mengikut tahun polisi)
100
(L) Laporan Perubatan 80
(M) Rawatan Fisioterapi Pesakit Luar Tertakluk kepadaRM200 boleh ditolak dan 10% co-insurans, had maksima sebanyak RM1,000 untuk setiap yang layak
(N) Rawatan dialisis buah pinggang pesakit luar bulanan dan kanser 4,000
(O) Pemindahan organ 35,000
PELAN A Premium Bulanan
UMUR INDIVIDU KELUARGA PREMIUM KANAK-KANAK
18-55 RM62.72 RM135.15 RM38.99 untuk setiap kanak-kanak (berumur antara 30 hari hingga 19 tahun dan bujang ATAU sehingga umur 23 tahun untuk mahasiswa/mahasiswi sepenuh masa)
56-60 RM116.44 RM267.55
61-65 RM135.24 RM310.71
66-70 RM351.33 RM698.55

Tatacara Kemasukan:

Takaful MUI PA (Personal Accident)

100% Islamik Personal Accident dari Etiqa Takaful Berhad. Premium serendah RM4.50 sebulan - Jumlah RM220,000 diinsuranskan untuk Kematian Kemalangan disebabkan oleh Pengangkut Awam

Kematian tidak disengajakan – Disebabkan oleh Pengangkutan Awam atau kenderaan sendiri

Kecacatan Kekal disebabkan oleh kemalangan

Indemniti dua kali ganda untuk Kemalangan disebabkan oleh Pengangkutan Awam seperti Kapal Terbang dan lain-lain

Perbelanjaan Perubatan termasuk kos perubatan

Pendapatan Tunai Hospital Harian (kemasukan ke Hospital Kerajaan sahaja)

Ciri-ciri:
Umur Permohonan

  • Umur 60 untuk Ahli & Pasangan
  • Umur 23 tahun untuk Anak

Pasangan & Anak hanya layak untuk perlindungan 1 unit dan premium akan dicaj berdasarkan Pekerjaan mereka
Pasangan & Anak yang sedang bekerja di luar negara tidak layak untuk memohon polisi MUI
Anak yang tidak bekerja dan yang berumur 25 tahun dan ke atas akan dikecualikan secara automatik daripada polisi tersebut.
Satu notis bertulis diperlukan untuk memberitahu kami atau Kesatuan akan apa-apa perubahan dalam Pekerjaan Pasangan atau Anak

Skop Manfaat: Jadual Premium seperti dibawah

MANFAAT UNTUK KEMATIAN DAN HILANG UPAYA KEKAL DIAMOND
1 Unit 2 Unit
Untuk kemalangan maut semasa berada dalam pengangkutan awam berlesen khas untuk perkhidmatan pengangkutan 220,000 440,000
Untuk kemalangan yang mengakibatkan:
- Lumpuh sepenuhnya dari leher ke bawah atau
- Gila sepenuhnya dan tidak dapat diubati
220,000 440,000
Untuk kematian kerana kemalangan yang diakibatkan oleh faktor
- selain yang tertera di atas
110,000 220,000
Untuk kematian kerana:
- Pembunuhan atau serangan
- Mogok, rusuhan dan kekecohan awam atau rampasan
- Keracunan makanan yang tidak sengaja
- Lemas yang tidak sengaja
- Panahan kilat
- Pendedahan dan hilang
110,000 220,000
Manfaat Kemasukan Hospital dan Perubatan
Pembayaran balik semua kos perubatan semasa masuk hospital di mana-mana hospital kerajaan atau hospital swasta( Perbelanjaan termasuk kos perubatan, pembedahan, konsultasi doctor, x-ray, ujian makmal, bilik hospital dan lain-lain.) 3,000 5,000
Pendapatan tunai semasa masuk hospital 100 sehari
sebanyak RM2,000
100 sehari
sebanyak RM3,000
Manfaat lain
Manfaat tambahan seperti kos pengebumian atau pembakaran mayat 3,000 6,000
Dimasukkan hospital semasa bercuti (keluarga terdekat) 50 seminggu
sebanyak RM500.00
100 seminggu
sebanyak RM1000.00
AHLI /
PASANGAN
1 Unit 2 Unit
AHLI 4.50 9.00
PASANGAN 4.50 (risiko rendah) 9.00 (Ahli NUTP)
9.00 (risiko tinggi)
ANAK
Umur (1-12) 1.15 2.30
Umur (12-18) 2.25 4.50
Umur (18 ke atas) 4.50 (risiko rendah) N.A.
9.00 (risiko tinggi)
ms_MYMalay
en_USEnglish ms_MYMalay